ดำเนินการโดย TRUE
ประสานงานโครงการ: รมมุก เพียจันทร์ Tel. 086-3888411 E- mail: Rommuk_pia@truecorp.co.th
ทุกวันนี้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล มีปัญหาไม่สามารถเข้าถึงการสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือเป็นแหล่งสาระความรู้ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาของประเทศล้าหลัง รวมถึงการให้บริการสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกลก็ไม่มีประสิทธิภาพ แล้วคำตอบของปัญหาคืออะไร?
ทางทีมงานทรูปลูกปัญญาและทีมวิศวกรดูแลด้านโครงข่าย ได้ลงพื้นที่สำรวจพิกัดที่ตั้งและคัดเลือกโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วจึงติดตั้งสัญญาน Internet ให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้และการรักษาผู้ป่วย โดยให้คำปรึกษาการรักษาผ่านโปรแกรมภาพและเสียงแบบ real-time เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ ผ่านแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ
ปัจจุบันนี้ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยังคงใช้แอร์การ์ดในการเข้าถึงแหล่งสาระความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่เข้าร่วมมากถึง 143 แห่ง ครอบคลุม 21 จังหวัด และโรงพยาบาลแต่ละแห่งรองรับการให้บริการประชาชนได้กว่า 50,000 คนขึ้นไป