ความภาคภูมิใจ
จากการจัดการประกวดโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตอนนี้เรามีโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราและสังคมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0
พนักงาน
ผู้สร้างสรรค์
0
โครงการ
จำนวนโครงการสะสม
0
โครงการ
ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก
0
สถานที่
พื้นที่ดำเนินโครงการ
0
ครั้ง
จัดพิธียกย่องเชิดชู
โครงการที่ผ่านมา
โครงการแนะนำ
สานสายใยกล้วย ช่วยเศรษฐกิจชุมชน เพื่อความยั่งยืน
เพิ่มเติม
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตร ขจัดความยากจน เขตซานตง
เพิ่มเติม
ลดขยะอาหาร
เพิ่มเติม
ธนาคารน้ำใต้ติน สู่อุโมงค์ไผ่ และสักทองคล้องใจ
เพิ่มเติม
กองกายหมู่บ้านฟื้นป่า 100% ศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืน
เพิ่มเติม
สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ นกกระเรียนพันธุ์ไทย จ. บุรีรัมย์
เพิ่มเติม
เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนเด็กกำพร้า แขวงหลวงพระบาง
เพิ่มเติม
ซีพีพีซี ห่วงใย ใส่ใจผู้ป่วยชุมชน
เพิ่มเติม