โครงการ > เพื่อสุขภาพของคุณจากใจของเรา
“ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉิน แก่พนักงานของซีพีเมียนมาร์และครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบ ด้วยอ๊อกซิเจน และรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน และหน้ากากอนามัยกว่า 300,000 ชิ้น”
การระบาดโควิดในช่วงระหว่างปี 2564 ในเมียนมาร์ มีการระบาดอยางรุนแรงต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในภาวะวิกฤติที่ต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉิน สิ่งสำคัญในเวลานั้นคือผู้ป่วยต้องการอ๊อกซิเจน และการส่งต่อผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงที สถานการณ์เหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
เราจัดหาและบริหารจัดการรถพยาบาลฉุกเฉินได้อย่างตรงเวลาและความต้องการของผู้ป่วยฉุกเฉิน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและมอบหน้ากากอนามัยแก่ชุมชน รวมถึงการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการป้องกันการระบาดของโควิด 19 และได้ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลร่วมกับองค์กรช่วยเหลืออื่นๆ (สมาคมกาชาดเมียนมาร์, ทีม CSR ของสถานทูตอเมริกาและทีมกู้ภัย Ma Ni Zaw Taทำให้สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย 62 ราย ด้วยการส่งต่อถึงมือแพทย์อย่างทันเวลา และลดความวิตกกังวล ความทุกข์ของพวกเขา เราได้ให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ COVID และได้จัดหาหน้ากากอนามัยในช่วงการระบาดใหญ่โดยบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวน 300,000 ชิ้น ส่งเสริมการรับรู้และเพิ่มความสามารถของอาสาสมัครในการจัดการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องและเป็นระบ