ดำเนินการโดย Vietnam
ประสานงานโครงการ: วรวิทย์ อรุณรักษา Tel.   E- mail: Worawit@cp.com.vn
ในประเทศเวียดนาม จำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นประมาณ 126,000 รายในแต่ละปี และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 94,000 คน โดยเฉพาะส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคมะเร็งในเวียดนามมาตรวจสุขภาพ และรับการรักษาโรค ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว ซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวจะอยู่ภาวะที่ยากลำบากและเดือดร้อนมาก สามารถบอกได้เลยว่า ถ้ามีผู้ป่วย1 คน ที่เป็นมะเร็งในครอบครัวนั้นภาระทางการเงิน ก็เปรียบเสมือนคน “ล้มละลาย” เนื่องจากสุขภาพแย่ลงไม่เพียงแค่ไม่สามารถทำงานหาเงินเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองได้ และดูแลครอบครัว รวมทั้งยังมีญาติที่ต้องมาดูแลเลี้ยงดูผู้ป่วยเองอีกด้วย การรักษาโรคต้องใช้ระยะยาว ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงอย่างมาก แม้ว่าผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพ ก็ยังเดือดร้อน ไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ผู้ป่วยบางคนก็รู้ว่าเป็นโรคมะเร็ง ใกล้คียงกับความตายที่จะมาถึงแล้ว แต่ก็ยังต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงชีพ และบางคนต้องหยุดการรักษา รอความตายที่จะมาถึง ด้วยความท้อแท้ในชีวิต
ในกรุงฮานอยมีโรงพยาบาลจำนวนทั้งหมด 12 แห่ง สถาบันรักษาโรคมะเร็งที่มีเทคโนโลยีสูง มีทีมแพทย์ที่ดี และเก่ง จึงทำให้ผู้ป่วยในภาคเหนือต่างก็อยากมารักษาโรคในโรงพยาบาลแห่งนี้ โรงพยาบาล K มีทั้งหมด 1,800 เตียง แต่จำนวนผู้ป่วยสูงกว่า 8 เท่า ซึ่งเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย 1 เตียง จะมีคนป่วยนอน 2-3 คน จึงเป็นเรื่องปกติของโรงพยาบาลนี้ ดังนั้นโรงพยาบาลโรคมะเร็ง สาขา Tan Trieu สังกัดโรงพยาบาล K ที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆที่ใกล้เคียงเดินทางมารักษาพยาบาลที่นี่ จึงทำให้การดูแลและการจัดการเกินความสามารถในการให้บริการของโรงพยาบาลดังกล่าว
ด้วยเหตุผลข้างต้น การสร้างที่พักแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย อยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลด้วยค่าเช่าที่พักต่ำหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย โครงการนี้เพื่อการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ป่วย สร้างขวัญกำลังใจ ในยามเจ็บป่วย
ผลการดำเนินโครงการ มีดังนี้
-โครงการได้รับการสนับสนุนและยอมรับจากคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลและผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างบ้านพักให้สำเร็จในเวลาที่เร็วที่สุด
- ผู้บริหารโรงพยาบาลรู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยบริหารจัดการโรงพยาบาลได้ง่ายปลอดภัยและดีมากขึ้น
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเข้าร่วมงานเปิดและมอบบ้านพัก เนื่องจากเห็นถึงผลประโยชน์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ แบ่งบันภาวะเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
- พนักงานบริษัทซีพีเวียดนาม พร้อมร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยกันทำความสะอาด และเชิญผู้ป่วยรับประทานมื้ออาหารอย่างอิ่มสุขอิ่มใจด้วยกัน ณ บ้านพักแห่งนี้ เพราะพนักงานทุกคนตระหนัดดีว่า การช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระแก่ผู้ป่วยรวมถึงช่วยกันสร้างขวัญกำลังใจ ในยามเจ็บป่วย เป็นการกระทำความดีและสร้างสังคมที่เป็นผู้ให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือสังคมจากใจจริง
- มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนเพิ่มเติม ทั้ง เงิน ผ้าห่ม ของใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย สร้างภาพการช่วยเหลือสังคมร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม